É saúde

Cliente: SERGAS (Xunta de Galicia)| E-learning & Web Content / Productora: LUA IDEAS

Dirección de Produción: Isabel García
Dirección: Carlos Quirós
Ax. Dirección: Cristina Esteiro
Edición: Carlos Quirós/Daniel Suárez
Posprodución: Daniel Suárez
BSO: Gabriel Prada

Contido audiovisual educativo para a web “É saúde” que consta de:

  • 12 vídeos que exemplifican o exercicio físico dirixidos a mellorar a esperanza e calidade de vida da poboación.
  • 3 vídeos de exercicios específicos para mellorar o control da hipertensión arterial: leve, moderada e grave.