Spot Pontevella

CC. Pontevella (2017) / Produtora: LUA IDEAS

Dirección de Produción: Isabel García
Director: Carlos A. Quirós
DOP: Pío Cribeiro
Ax. Cámara: Anxo Rodríguez
BSO: Gabriel Prada