Escola de cociña – Ternera Gallega

Cliente: Ternera Gallega| Branding Multimedia / Productora: LUA IDEAS

Dirección de Produción: Isabel García
Dirección: Carlos A. Quirós
DOP: Pío Cribeiro
Ax. Cámara: Anxo Rodríguez
Edición/Cor/Posprodución: Daniel Suárez
Son/BSO: Gabriel Prada

Serie web de recetas de cociña presentadas polo cociñeiro TAKY.