Spot Coa Lingua conectas

(Web - RRSS)

Coa Lingua Conectas | Concello de Santiago | Axencia: Publimix |

Produtora: LUA IDEAS
Dirección de Produción: Isabel Neira
Director, Editor & DOP: Daniel Suárez
Ax. Cámara: Carlos Hernández
Son: Sugar Zone – Silent Partner