Spot Con Boa Letra

TV (Autonómica)

Xunta de Galicia / Axencia: J&J Publicidad y Comunicación / Productora: LUA IDEAS

Dirección de Produción: Isabel García
Director: Arian Quinteiro
Ax. Dirección/Edición: Senén Rouco
DOP: Senén Rouco